Vivek Kathpalia

You are not logged in.

About Vivek Kathpalia
  • Head, Singapore Office, Nishith Desai Associates
vivekkathpalia